Heights hoeveel vreemde valutas hebt u in uw e-commerce onderneming?

Treasury - optimaliseer uw kassstromen en beheers valutarisico's

Grote internationale ondernemingen hebben een Treasury afdeling (letterlijk de schatkist). Treasury behelst de beheersing, door besturing en bewaking, van financiële posities en de aan deze posities en stromen verbonden kosten en risico’s. Prima definitie voor grote beursgenoteerde internationals, maar Heights doet liever gewoon: optimaliseer uw kasstromen en beheers uw valutarisico's.

Optimaliseer uw kasstromen

Een van uw doelstellingen in uw onderneming is natuurlijk de financiële hygiëne. U weet dat een gebrekkige persoonlijke hygiëne snel voor meerdere ongemakken voor u en uw omgeving kan leiden (en kan uitmonden in lijden). Centraal in de financiële hygiëne staat het credo CASH IS KING.
De online betaalketen is behalve complex soms ook heel lang. Het geld moet via verschillende stappen van de consument naar u toe. Bij sommige betaalmethoden is uw geld vier weken onderweg voordat het op uw bankrekening staat. Heights heeft dit voor u in een eenvoudig schema gezet.
Alle vreemde valuta wordt omgerekend naar euros
Toelichting bij dit schema (de geldstroom loopt van rechts naar links).U hebt iets verkocht aan een consument. Het geld voor die order wordt door de Issuer van het betaalproduct (creditcard, e-wallet of bankrekening) ten laste van de consument gebracht. Die Issuer geeft door aan de Payment Scheme (MasterCard, Visa, iDeal, Bolero) die het vervolgens weer doorgeeft aan de Acquirer. De Acquirer geeft het vervolgens uiteindelijk aan u, de ondernemer.

Treasury beoordelingscriteria

Heights adivseert u om een gateway, Acquirer en collecterende PSP te beoordelen op de volgende factoren:

Hoeveel zekerheden vraagt de Acquirer of collecterende PSP aan u Hoeveel zekerheden vraagt de Acquirer of collecterende PSP aan u? (ze willen uw geld van uw klant natuurlijk niet zomaar aan u betalen, u moet wel te vertrouwen zijn!)

De grootste aanslag op uw geldmotor zijn zekerheden die u moet verstrekken. Veel (internationale) Acquirers en collecterende PSP's willen zo'n 10% van het transactievolume (lees: uw omzet) als zekerheid. En dan zit u nog niet eens in de erotiek of afslankpillen, , want daar is dat percentage nog veel hoger. De zekerheden die verlangd kunnen worden variëren van geld, bankgaranties, inhouding op uitbetaalde bedragen of vertraging van uitbetalingen (zeker bij vreemde valuta kunnen er door koersverschillen dan nog extra verrassingen optreden). Combinaties van alle vorige zekerheden komen ook voor. Zekerheden zijn leuk voor de PSP, slopend voor u.

Hoe vaak maakt de Acquirer of collecterende PSP de bedragen over naar u Met welke frequentie maakt de Acquirer of collecterende PSP de betaling van uw klant (lees: uw geld) over aan u?

Hoe vaak maakt de Acquirer of collecterende PSP de bedragen over naar u? Is dat dagelijks, twee keer in de week of maandelijks? Of alleen de oneven maanden die meer dan 30 dagen hebben. Vervolgens is de vraag: welk bedrag maakt hij op die datum over? Het saldo van het totaal van de verevende transacties van gisteren of eergisteren? En welke wisselkoers wordt daarbij gebruikt? In ieder geval is het effect op uw kasstroom groot. Lijkt ons vanzelfsprekend dat hier aandacht aan geschonken moet worden.

Hoe ziet de IT infrastructuur van de payment gateway, Acquirer of collecterende PSP eruit? Moderne infrastructuur of hopeloos verouderd? Hoe ziet de IT infrastructuur van de gateway, Acquirer of collecterende PSP eruit?

Moeilijke woorden allemaal? U heeft al moeite met het woord viaduct en kan net met één of twee vingers een tablet bedienen en kunt zich hier niets bij voorstellen? Dat hebben ze het liefst. En toch zitten er belangrijke verschillen in de automatisering bij de Gateways, Acquirers en collecterende PSP's. Ook hun (zit u stevig? daar gaat-ie weer) sub-ecosystemen hangen van de ingehuurde dienstverleners aan elkaar. Zo hebben de meeste Acquirers en Issuers een externe partij (die u helemaal niet kent) die de transacties voor ze verwerkt. Deze transactiefabrieken (Acquiring of Issuing processor) hebben hun eigen openingstijden, en als ze in een ander (goedkoper) land liggen zijn ze alleen open als we hier in Nederland liggen te slapen.

Denk maar aan een nachtwinkel. Worden de transacties voor een bepaalde tijd aangeleverd, dan worden ze diezelfde dag nog verwerkt. Dat is mooi, als je het aan beide kanten van de wereld over dezelfde dag hebt. De uitvoeringskwaliteit van die transactiefabrieken verschilt ook. Mocht u op zoek zijn op computers voor een IT-museum, dan kunt u het beste bij dit soort bedrijven beginnen. Heeft u al zo’n museum, dan kunt u misschien een uitwijkcentrum voor ze zijn, dat hebben ze zelf meestal nog niet ingeregeld wegens de startupfase.

U denkt dat transacties real time worden verwerkt als zij zeggen zo snel mogelijk, of asap. Maak daar maar batchverwerking van. Dat gaat dan wel heel snel per transactie, maar de verwerking start pas ’s avonds, als iedereen van kantoor daar al naar huis is. Modems die via telefoonlijnen bij elkaar inbellen (u leest het goed, met zo’n snoer en draaischijf) en vervolgens bestanden over gaan lopen te piepen. Daarentegen zijn er ook transactiefabrieken die state of the art apparatuur hebben (daar droomt u van) en met hele dikke internetpijpen verbonden zijn. Maar die zijn dan wel weer duurder. De moraal van dit verhaal is dat hoe sneller een transactie door de keten wordt gefietst u des te sneller uw geld (van uw klant) binnen krijgt. Met snel bedoelen we dan ook: in één keer goed.

Financieel management - Treasury - Kasstroom management - Cashflow - Vreemde valuta

Beheers uw valutarisico’s

Bij veel internationaal betalingsverkeer is dit een heel belangrijk punt. Laat u uw klanten in Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen, Zwitserland en Verenigde Staten (dus allemaal zonder euro) betalen in hun eigen, vertrouwde locale valuta? Welke wisselkoersen gaat u daarbij hanteren? Of eigenlijk: welke wisselkoersen hanteert de Acquirer - die voor u werkt - daarbij? De Acquirer noemt zijn oplossingen hiervoor vaak Dynamic Currency Conversion (DCC). Ook hier zijn er veel verschillen: bij sommige wordt de koers van de vorige dag gehanteerd, terwijl andere meerdere koersen gedurende de dag hanteren (dat is pas dynamisch). Er zijn ook mogelijkheden dat de afgegeven wisselkoers tot aan de verevening geldt (gegarandeerde koers voor een paar dagen).

Wat doet u met al die vreemde valuta? Het omwisselen van valuta’s is door de daarbij gehanteerde wisselkoersen (laag kopen, hoog verkopen) één van de meest lucratieve inkomstenbronnen van een Acquirer of collecterende PSP. Voor u is dit proces totaal niet transparant en zeker niet na te rekenen. Open deur: opbrengsten voor de leverancier zijn kosten voor u als ondernemer. Het kan dus heel interessant voor u zijn om bepaalde valuta’s juist niet om te laten wisselen. Heeft de Acquirer of de collecterende PSP een wisselkoers bepaalt dan leuken ze die op met een opslag. Mark up is een leuk woord, maar niet fijn voor u. Deze varieert van 2% tot 10% en hangt ondere andere af of u Amerikaanse Dollars of Kazachstaanse Tenge omwisselt. En u onderhandelt zich helemaal suf met uw Acquirer om 1 eurocent van uw gateway transactietarief er af te halen? Penny wise, pound foolish zeggen ze in Anglicaanse landen.

Treasury voorbeeld case

Uw klanten rekenen in drie valuta's af: Euro's, Dollars en Britse Ponden. Uw Acquirer gebruikt voor de omrekening van de Dollars en Britse Ponden de informatie van het bedrijf OANDA. Deze wisselkoers en een opslag van 5% wordt gebruikt om te berekenen met hoeveel euro's uw Merchant Account (=verzamelrekening bij de Acquirer) wordt gecrediteerd. Uw Dollar en Britse Ponden omzet is dus net met 5% afgeroomd. Dat is bijna uw hele winstmarge? Jammer dan.

Alle vreemde valuta wordt omgerekend naar euros

U kunt er ook voor kiezen om de Dollars niet om te wisselen maar op een Merchant Account in USD binnen te laten komen. Vervolgens kunt u de Dollars over laten maken naar uw dollarrekening bij uw huisbank. Dit heeft twee voordelen: u kunt uw leveranciers betalen in Dollars en de wisselkoersen en opslag zijn waarschijnlijk gunstiger bij uw huisbankier. Of deze optie interessant is, hangt ook af van de eventuele kosten die uw Acquirer of collecterende PSP in rekening brengt voor niet-Euro Merchant Accounts.

Alle vreemde valuta wordt omgerekend naar euros

Heights Payments Consultants kunnen u bij het volgende helpen:

  • Selecteren van de juiste Payment Service Provider (PSP). Eventueel in een RFI of RFP traject.
  • Beoordelen van tarieven, wisselkoersen en de voorwaarden van uw huidige Acquirer/collecterende PSP.
  • Onderhandelingen namens u met een gateway/PSP over zekerheden.
  • Doorlichten en reviewen van uw financiële logistieke keten.
  • Onderzoeken of uw huidige Acquirer/PSP/collecterende PSP aansluit op uw strategie, klanten en processen.
  • Adviseren over welke valuta's u aan klanten als betaalmogelijkheid moet aanbieden.
  • Adviseren over de valuta's waarin u uitbetaald wordt.
Hoe kan Heights u helpen? Vraag het ons per mail of neem contact met ons op.
HomeContactOver Heights
GatewayAcquiringBetaalmethodenReconciliatieTreasury
WoordenboekSitemapPrivacy statement
Copyright © 2012-2021 • Heights Consultants B.V. • Alle rechten voorbehouden