Acquirer - verwerkt de transacties van een betaalmiddel

Acquirer - verwerkt de transacties van een betaalmiddel

Een acquirer bezit als bank of financiële instelling een licentie van de organisatie die betaalmiddelen (payment scheme) beheert. Voorbeelden van licentie-gevers zijn Visa, MasterCard en Currence. Acquiring omvat zowel het afsluiten van contracten met e-commerce bedrijven die een betaalmiddel willen accepteren, het verwerken van de transacties en het uitbetalen aan de acceptanten.

Acquirer - verwerkt de transacties van een betaalmiddel Een gateway is gekoppeld aan de systemen van Acquirers. Taken van een acquirer zijn authenticeren, autoriseren, verwerken en uitbetalen van transacties. Daarnaast handelen ze de storneringen (chargeback) af, verwerken ze terugbetalingen aan de consument, zorgen ze voor de rapportages (voor u) en doen ze het risk en fraudemanagement.
Tenminste, al deze activiteiten zijn mogelijk; het afgesloten contract geeft aan welke activiteiten zijn inbegrepen in het basistarief, en welke werkzaamheden extra worden doorbelast aan u als ondernemer.

 • Sommige Payment Service Providers (namelijk de collecterende) leveren ook acquiring-diensten.
 • Sommige organisaties die de betaalmethoden beheren, zoals het Nederlandse Currence met haar electronische betaalsysteem iDeal, geven licenties aan collecterende PSP's.
 • Bij andere organisaties van betaalmethoden is collecteren uitgesloten. Voorbeelden hiervan zijn DanKort (Denemarken) en PayPal.
 • Bij weer andere organisaties van betaalmethoden is collecteren onder strikte - door de licentiegever te bepalen - voorwaarden toegestaan.
 • Bij creditcards wordt met Super Merchant Accounts gewerkt. Als e-commerce onderneming maakt u dan gebruik van de faciliteiten die een collecterende PSP bij een Acquirer heeft.

Requirements acquiringdiensten

Wat de beste vorm is voor de acquiringdiensten die u voor uw website en internet betalingsverkeer nodig heeft, hangt af van de volgende zaken:
 • welke producten die u via internet verkoopt,
 • de markt en de landen waar uw bedrijf actief is,
 • karakteristieken van uw klanten,
 • mogelijkheden tot integratie met andere systemen,
 • het aantal transacties (huidige en verwacht)
 • het gemiddelde bestedingsbedrag.

Acquiring beoordelingscriteria

Heights adviseert u om de diverse bestaande acquiring-diensten te beoordelen op de volgende factoren:

Hoe ruim (of klein) is het werkingsgebied van de licentie van de acquirer? Acquirer - verwerkt de transacties van een betaalmiddel

Hoe ruim (of klein) is het werkingsgebied van de licentie van de acquirer?

Een acquirer koopt zijn licentie van een payment scheme. De licentie is geldig in één land, regio of wereldwijd. PaySquare en EMS hebben bijvoorbeeld een licentie van Visa en MasterCard voor (bijna heel) Europa. Hebt u als e-commerce onderneming in Nederland ook een dochterbedrijf in bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Zuid Afrika die rechtstreeks producten of diensten levert aan consumenten, dan moet u gebruikmaken van een locale, dus Amerikaanse of Zuid Afrikaanse acquirer.

Hoe strict (of hoe risico-zoekend) is het acceptatiebeleid van de acquirer

Het acceptatiebeleid van acquirers verschilt onderling. De verschillen hebben te maken met vele factoren waaronder de risico's, payment scheme regels, wetgeving in sommige landen, type e-commerce onderneming, en de aandeelhouders. Bij bepaalde acquirers is erotiek uitgesloten, bij andere is het onder strikte voorwaarden mogelijk. Risk-averse (risicomijdende) acquirers of collecterende PSP's zullen van u als ondernemer zekerheden verlangen. Het aanvraagproces kan soms uiterst moeizaam verlopen. De te overleggen bewijsstukken variëren van identificatie van directie en aandeelhouders tot jaarcijfers over meerdere jaren en (bijbehorende) accountantsverklaringen.

Wat zijn de tarieven van de acquirer, en wat krijgt u daarvoor ? Wat precies krijgt u wel en wat kost 'extra'

Acquirers en collecterende PSP's hebben vaak een uitgebreide en daardoor soms ondoorzichtige tariefstructuur. De tariefstructuur bestaat hoofdzakelijk uit éénmalige kosten, maandelijkse kosten, transactiekosten, bijzondere transactiekosten en aanvullende diensten. Als u ze al helder op papier krijgt, is het vergelijken van de tarieven tussen acquirers nog steeds niet zo eenvoudig. Veel e-commerce ondernemingen hebben op basis van de laagste transactiekosten een keuze gemaakt. Maar na verloop van tijd merkt men dat per chargeback (dit is een creditcard storno) € 25 in rekening wordt gebracht en dat ieder telefoontje naar de helpdesk € 5 kost. En dan wordt goedkoop alsnog duurkoop. Het totale kostenplaatje moet voorafgaand aan het teken van het contract worden bepaald en vergeleken.

PCI-DSS standaarden

Welke eisen stelt de acquirer aan u (zoals PCI-DSS of 3D-secure)

Payment schemes stellen bepaalde voorwaarden aan een licentie. Aan bepaalde regels moet een acquirer voldoen, andere zijn optioneel of alleen aanbevolen.

Een voorbeeld is de beveiligingsmaatregel 3D-secure. Acquirers kunnen u als ondernemer verplichten alle transacties met 3D-secure aan te leveren. Volgens de acquirer is dat beter voor u en uw klant. Helaas, de extra benodigde webpagina's en pop up schermpjes - dus extra clicks voor uw klant - en de gebrekkige implementatie van 3D-secure door sommige banken (namen noemt Heights alleen in een persoonlijk gesprek) zorgen ervoor dat uw conversie fors lager is. Een mogelijke oplossing is een acquirer in te schakelen die ook transacties zonder 3D-secure accepteert.

Bij andere zaken zoals het voldoen aan de PCI-DSS eisen is de begeleiding vanuit de acquirer of collecterende PSP van belang. Is het een pro-actieve rol waarbij de acquirer formulieren voorinvult of krijgt u een stapel formulieren - zonder instructies - waar u zelf mag uitzoeken wat u moet doen.

Worden betalingen in vreemde valuta’s geaccepteerd ? En wie draait op voor het gelopen koersrisico ? Laat ons raden: U ?

Bij veel internationaal betalingsverkeer is dit een heel belangrijk punt. Laat u uw klanten in Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen, Zwitserland en Verenigde Staten (dus allemaal zonder euro) betalen in hun eigen, vertrouwde locale valuta? Welke wisselkoersen gaat u daarbij hanteren? Of eigenlijk: welke wisselkoersen hanteert de acquirer - die voor u werkt - daarbij? De acquirer noemt zijn oplossingen hiervoor vaak Dynamic Currency Conversion (DCC). Wat doet u met al die vreemde valuta? Het omwisselen van valuta's is door de daarbij gehanteerde wisselkoersen (laag kopen, hoog verkopen) één van de meest lucratieve inkomstenbronnen van een acquirer of collecterende PSP. Open deur: opbrengsten voor de leverancier zijn kosten voor u als ondernemer. Het kan dus heel interessant voor u zijn om bepaalde valuta’s juist niet om te laten wisselen.

Heeft uw acquirer of collecting PSP de secundaire processen, dus naast het verwerken van normale, goede betaaltransacties, net zo goed ingericht

Levert uw acquirer ook de noodzakelijke secundaire processen, en met welke kwaliteit?

Heeft uw acquirer of collecting PSP de secundaire processen, dus de processen naast het verwerken van normale, goede betaaltransacties, net zo goed ingericht? Storno's (chargebacks) komen bij bepaalde betaalmethoden (creditcards, incasso's, e-wallets) veel voor. De voorkeur voor betaalmethoden verschilt per land. Als de afhandeling van deze storno’s in uw eigen bedrijf niet geautomatiseerd gebeurt, dan kan dat voor u als e-commerce ondernemer veel handmatig werk opleveren. Verder is belangrijk hoe de acquirer een storno afhandelt. Sommige acquirers kunnen op basis van de informatie die ze zelf hebben al een storno afhandelen zonder u daarmee lastig te vallen. Bij een 3D-secure transactie hoeft u bijvoorbeeld niet te worden vermoeid met een klant die de betaling betwist onder het mom van 'ik was het niet, iemand anders heeft mijn creditcardnummer gebruikt’. Andere betwistingen, bijvoorbeeld dat er een andere naam (namelijk de echte naam van uw e-commerce onderneming) op het afschrift van de klant staat afgedrukt dan de naam die hij (het is altijd een hij bij bepaalde sites…) had verwacht, zijn zaken die een collecting PSP best zelfstandig voor u kan afhandelen. Een preventieve oplossing is het opnemen van uw bedrijfsnaam in de omschrijving van de transactie.

Hoe betrouwbaar is uw PSP of acquirer? En zegt hij dat zelf, of een onafhankelijke beoordelaar? Acquirer - verwerkt de transacties van een betaalmiddel

Hoe betrouwbaar is uw acquirer ? En zegt hij dat zelf, of een onafhankelijke beoordelaar?

Als de systemen van een acquirer niet beschikbaar zijn, dan kan uw klant niet met de betaalmethode(n) betalen. En dan krijgt u geen geld, zo simpel is het. Zeker bij hele populaire betaalmethoden zoals iDeal is dat funest voor uw resultaten. En bij bederfelijke waren, zoals bloemen, concert- of vliegtickets of hotelboekingen die “morgen” niet meer verkocht en zelfs niet weggegeven kunnen worden, geldt dit nog eens te meer.

Heights Payments Consultants kunnen u bij het volgende helpen:

 • Selecteren van de juiste acquirer voor uw onderneming. Eventueel in een RFI of RFP traject.
 • Beoordelen van de tarieven en de voorwaarden van uw huidige acquirers en collecterende Payment Service Provider (PSP)
 • Onderhandelingen namens u met een acquirer of collecterende PSP.
 • Verbeteren van acquirer gerelateerde processen door deze slim (of slimmer) te integreren in uw eigen bedrijfsprocessen.
 • Optimaliseren van de vreemde valutastromen.
 • Ondersteuning bij incidenten en conflicten met uw acquirer.
 • Ondersteuning bij de implementatie en integratie van acquirer(s) bij uw gateway/PSP.
Hoe kan Heights u helpen? Vraag het ons per mail of neem contact met ons op.
HomeContactOver Heights
GatewayAcquiringBetaalmethodenReconciliatieTreasury
WoordenboekSitemapPrivacy statement
Copyright © 2012-2021 • Heights Consultants B.V. • Alle rechten voorbehouden